doc. Irina Matytsina MGU (Moskvas Lomonosovuniversitet).

Язык официально-делового общения в Швеции и России: история, тенденции развития, сегодняшний день
Föredraget handlar om utvecklingen av ryskt resp svenskt kanslispråk genom tiderna och olika översättningsproblem mellan språken.

Föredragets språk: ryska

Studenterna är också välkomna!