Allmän föreläsning:

Lena Jonson(Utrikespolitiska institutet):

"Konst, kulturklimat och kulturpolitik i det samtida Ryssland”