Prof. Elena V. Uryson (Institutet för ryska språket, Rysslands Vetenskapsakademi)

"Семантика величины (на материале русских параметрических прилагательных)". (sv. "Storlekens semantik: en undersökning av parametriska adjektiv i ryskan").

В рамках московской семантической школы анализируется семантика русских параметрических прилагательных большой, крупный, маленький, мелкий и и т.п.

Föreläsningen hölls på ryska.

-----

Elena V. Uryson är en framstående forskare och författare till mer än 100 vetenskapliga arbeten. Genom sina studier av det moderna ryska språkets semantik har hon visat på nya möjligheter som den Moskvabaserade semantiska skolans metoder kan bidra med för vår förståelse av ryska språkets uppbyggnad.

Föreläsningen kan räknas som allmän föreläsning av studenter på Ry2-Ry4

Läs mer om henne och hennes forskning på
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=publica&sp=136