Prof. Nikolaj  Bogomolov (MGU, Journalistiska fakulteten, avdelningen för litteraturkritik)

Русский символизм как субкультура: люди и явления

(Föreläsningen hålls på ryska)

-----

Prof. Nikolaj  Bogomolov är en av de ledande specialisterna inom rysk symbolism, utgivare av Mikhail Kuzmins dagböcker och Vjatjeslav Ivanovs brevväxlingar.

Föreläsningen kan räknas som allmän föreläsning av studenter på Ry2-Ry4