Allmän föreläsning

Dmitrij Dobrovolskij

When two languages meet: on bilingual lexicography and parallel corpora

-----

Föreläsningen hålls med anledning av Dmitrij Dobrovolskijs promovering till hedersdoktor vid Stockholms universitet.