Allmän föreläsning:

Ewa Teodorowicz-Hellman

Polska språket i Sverige som modernt språk och som modersmål