Margareta Nydahl lägger fram sin kandidatuppsats "Boris Nemcovs syn på individens frihet".

Handledare: Gudrun Persson
Examinator: Karin Grelz
Opponent: Alex Mukabi