Den 17–21 augusti anordnas det 20:e Nordiska slavistmötet i Stockholm med SU som medarrangör.

För mer info, se: http://nordslavmotet.slav.su.se/

Om du inte är anmäld till konferensen och har betalat konferensavgift är det ändå möjligt att lyssna på enstaka föredrag. Kontakta i så fall Per-Arne Bodin, pab@slav.su.se