På fredag den 3. juni (kl. 10-13, i Baltiska biblioteket E5162) försvaras tre arbeten - två magisteruppsatser och en kandidatuppsats i Polska.
 
Magisteruppsats:
Bartosz Klimczuk
Socjalistyczne wartości w życiu i przedwojennej twórczości Wandy Wasilewskiej
 
handledare: Maria Zadencka
opponent: Jan Lodziński

Kandidatuppsats: 
Maja Kluczyńska
„Zaraza w Bergamo” – od libretta do absurdu.
Karola Irzykowskiego zmagania  z formą
 
handledare: Maria Zadencka
opponent: Zuzanna Pawlak
 
Magisteruppsats:
Agata Nowak
Polska i szwedzka perspektywa mówienia o śmieci.
Analiza polskich książek dla dzieci i tłumaczeń z języka szwedzkiego poruszających problem umierania z wykorzystaniem teorii ram interpretacyjnych
 
handledare: Maria Zadencka
opponent: Maja Kluczyńska
 
 
Seminarium hålls på polska.