På torsdag den 2. juni (kl. 12-14, Biblioteket: E479) försvaras två magisteruppsatser i Polska
 
Zuzanna Pawlak

Przestrzeń, miejsca i nie-miejsca w wybranych wierszach Ryszarda Krynickiego
 
handledare: Maria Zadencka
opponent: Bartosz Klimczuk

Jan Lodziński
 
Romantyczna androgeniczność na podstawie „Poganki” Narcyzy Żmichowskiej i „Frankensteina” Mary Shelley
 
handledare: Renata Ingbrant
opponent: Agata Nowak
 
Seminarium hålls på polska.
Uppsatserna bifogas nedan.

Väl mött!