Lisa Mendoza Åsberg & Irena Grönberg:

Översättarverkstan

Översättarjargong – vad är det och hur tar den sig uttryck? Och är översättaryrket verkligen världens ensammaste yrke? Vi kommer att ta upp dessa frågor och lite till.

*
Irena Grönberg är översättare från polska och har översatt både prosa och poesi, bland annat av Wilhelm Dichter, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz och nu senast reportageboken Vi från Jedwabne av Anna Bikont. Redaktör för antologin 17 polska poeter.
 
Lisa Mendoza Åsberg är översättare från polska och har bl.a. översatt Stefan Chwin, Janusz Korczak, Marek Krajewski och Jacek Hugo-Bader.
 
Irena och Lisa har tillsammans översatt Lidandet och glädjen av Anna Świrszczyńska.