prof. Karel Šebesta (Prag, Karlsuniversitetet)

"Två 'learner corpora' i tjeckiska: erfarenheter från ett flerårigt projekt vid Karlsuniversitetet i Prag"

Läs mer om prof. Šebesta på hans hemsida

---

Kan räknas som "Allmän föreläsning" på kurser med detta obligatorium i kursplanen.