Prof. dr hab. Romuald Cudak

Poezja nowoczesna – reanimacje (formy wizualizacji i oralizacji poezji, poezja eksperymentalna)

----

Professor Romuald Cudak är litteraturvetare och didaktiker. Han leder Avdelningen för studier om polska språket och kulturen utomlands vid universitetet i Katowice (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski).
Romuald Cudak är författare till många arbeten om polsk modern poesi  och har skrivit om bl. a. gruppen Skamander, om Kazimierz Wierzyński, Rafał Wojaczek och Miron Białoszewski. Hans forskning omfattar även genreteori (han är medredaktör för och författare till arbeten inom serien Genologia polska [Polsk genreteori]). Han har länge intresserat sig för frågor kring undervisningen i polska som främmande språk och studerat bl, a. problem rörande datorstödd undervisning. Han forskar även om språk och kommunikation inom det moderna samhället. 

*

Onsdagens föreläsning handlar om poesi i nutiden, en poesi som befinner sig i mellanrummet mellan skriftens och de elektroniska mediernas kultur. Lingvistisk poesi representerar fortfarande skriftens kultur – den kräver koncentration vid läsningen och använder sig av möjligheter som skapas av det skrivna ordet. Samtidigt uppstår nya poetiska former som elektronisk visuell eller oral poesi – såsom "kinetiska bilder" eller Zenon Fajfers ”liberatura”. Man utnyttjar möjligheter som erbjuds av den verbala eller multimediala hypertexten för att skapa en interaktiv ordkonst. Oral elektronisk poesi återknyter till det talande ordet – i former som poetisk slam eller rap. Dessa tendenser trotsar litteraturens traditionella uppdelningar och återknyter till den antika poesis. 

seminariet hålls på polska