Marina Vager (M.A. vid Uppsala universitet, institutionen för moderna språk) kommer att tala om

Варьирование и модификация пословиц в средствах массовой информации: систематический подход.

Språk: ryska