Prof. dr hab. Romuald Cudak

Poezja jako sztuka słowa (rys historyczny: od Tuwima do poezji lingwistycznej)

----

Professor Romuald Cudak är litteraturvetare och didaktiker. Han leder Avdelningen för studier om polska språket och kulturen utomlands vid universitetet i Katowice (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski).
Romuald Cudak är författare till många arbeten om polsk modern poesi  och har skrivit om bl. a. gruppen Skamander, om Kazimierz Wierzyński, Rafał Wojaczek och Miron Białoszewski. Hans forskning omfattar även genreteori (han är medredaktör för och författare till arbeten inom serien Genologia polska [Polsk genreteori]). Han har länge intresserat sig för frågor kring undervisningen i polska som främmande språk och studerat bl, a. problem rörande datorstödd undervisning. Han forskar även om språk och kommunikation inom det moderna samhället. 
*
Måndagens föreläsning handlar om polsk lingvistisk poesi och dess olika vågor - från tidiga experiment med språket hos futuristerna på 1920- och 1930-talet. till Tymoteusz Karpowicz och Miron Białoszewski vilka på varsitt sätt intresserar sig i sin poesi för språket som system. Poeter inom så kallade Nowa Fala (Nya Vågen-poesin på 1970-talet) Stanisław Barańczak och Ryszard Krynicki uppmärksammar språkets ”sårbarhet” och ”utsatthet”. Vid sekelskiftet börjar lingvistisk poetik och lingvistiska metaforer återigen spela en viktig roll som poeternas uttryckssätt. Seminariet hålls på polska.

OBS: Professor Romuald Cudak kommer att föreläsa även den 27 april kl. 16-18 (extra insatt seminarium), se separat annons.