Prof. Maria Zadencka

East and Central European History Writing in Exile 1939–1989 – bokpresentation

----

Forskares exil och migration är ett tema som inte upphör att vara aktuellt.
Boken East and Central European History Writing in Exile 1939–1989 försöker besvara frågor som "Hur såg det professionella livet ut för historiker som emigrerade från kommunistiska länder?”, "Hur lyckades de organisera sig och etablera sig på nytt som forskare och författare i de länder de bosatte sig i?”, "Vilka viktiga verk uppstod i deras nya hemländer?”.
Hur skrev man historia i exil – på vilket sätt påverkades val av ämnen och metoder? Hur konkurrerade man och "samarbetade" med historiografin som skrevs i hemländerna?
Dessa frågor har ställts inom ett projekt finansierat av Wenner-Gren Stiftelserna, CBEES, Nordost Institut i Lüneburg, Historiska museet i Warszawa och Polska museet i Rappersvil. Resultatet föreligger nu i bokform. Boken samlar bidrag om estnisk, lettisk, polsk, rysk, tysk och ukrainsk exilhistoriografi och historiker. Den sammanfattar det omfattande arkivarbetet såväl som diskussioner från ett antal seminarier och ett symposium.
East and Central European History Writing in Exile 1939–1989. Ed. by Maria Zadencka, Andrejs Plakans, Andreas Lawaty. Brill /Rodopi 2015.
http://www.brill.com/products/book/east-and-central-european-history-writing-exile-1939-1989
 *
Maria Zadencka som har initierat projektet och varit en av redaktörerna presenterar bidrag som ingår i denna bok.