doc. Eugene Rivelis 

В ЧИСТОМ ВИДЕ: Почему приставка перфективирует? – Когнитивный ответ на когнитивный вопрос (I SIN RENODLADE ASPECT: Varför perfektiverar prefixet? – Ett kognitivt svar på en kognitiv fråga)

Språk: ryska