Uppsatsframläggningar:

Lina Emilia Bysell, “Michail Arcybaševs Sanin – en skandalroman från det förrevolutionära Ryssland”. Examinator: Karin Grelz. 

Olga Barakina, “Обломов как «лишний человек»”. Examinator: Anna Ljunggren.