doc. Aleksei Semenenko (SU, Institutionen för SLABAFINETY, avdelningen för slaviska språk) kommer att hålla föredrag med titeln

Translating the Untranslatable: Rita Rajt-Kovalevas översättning av J. D. Salingers Catcher in the Rye

Språk: svenska