Dr Hania Uscka Wehlou

Översättarverkstan: autismens språk –  matematikens språk 

FD Hania Uscka-Wehlou läste teoretisk matematik vid Copernicus Universitet i Toruń och disputerade i tillämpad matematik vid Uppsala universitet 2009.
Hon sysslar med översättning av litterära texter, dess språk särskiljer sig från andra på ett markant sätt – hon har översatt bl. a. Gunilla Gerlands "En riktig människa", en bok som beskriver en autistisk persons uppväxt. Hon har påbörjat även ett projekt som sammanställer matematiska termer i olika språk där hon i första hand kommer att översätta boken Kiselmans & Mouwitzs arbete  ”Matematiktermer för skolan” från svenska till polska.