Språkkunskaper är allt viktigare i världen samtidigt som språk ofta ses som en onödig belastning, en icke-handfast kunskap. I takt med globaliseringen och folkvandringarna ökar såväl behov av interkulturell kommunikation, kunskaper i flera moderna språk utom engelska, så väl som flerspråkiga familjer. Samtidigt minskar antalet språk i världen och att föra vidare sitt arvsspråk ifrågasätts eller inte ens ses som värdefullt. I Sverige talas det omkring 150 – 200 språk. Vi vill uppmärksamma och belysa flerspråkighet.

På den internationella modersmålsdagen hade vi glädjen att tillkännage i sociala medier att Polska institutet har tagit initiativ och tillsammans med Stockholms universitet och Föreningen Polska Lärare arrangerar vi vår första konferens med tema kring modersmål och tvåspråkighet:
Det polska språket i Sverige: modersmål och modernt språk.

Konferensen äger rum den 8 april 2016 på Stockholms universitet och består av två delar: den första endast för inbjudna gäster, den andra: öppen för alla intresserade med fri entré! Konferensen arrangeras av Stockholms universitets Institutionen för Slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, föreningen Polska Lärare och Polska institutet.

Fri entré, anmälan till osa@polskainstitutet.se

Arrangörer:
Slaviska språk i samarbete med Polska institutet och Polska lärarnas förening

Konferensprogram:
http://www.polskainstitutet.se/Tvasprakighetskonferens2016

Varmt välkomna!