Allmän föreläsning

Docent Elisabeth Löfstrand

”Att buga för beläten. Om svenskarnas syn på ryssarnas ikoner från äldsta tid tills idag.”