Emma Lina Löflund:

Volosjins diktsamling Neopalimaja kupina: presentaion och diskussion av materialet.