Nu är det snart dags för årsmöte för Slaviska föreningen:
 
Datum: 2016-03-24
Tid: 13:00
Plats: K-rummet, (E439) Slaviska avdelningen, Stockholms universitet, hus E, plan 4

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att läggas ut på Slaviska föreningens sida på slaviska institutionens hemsida, www.slav.su.se senast en vecka innan mötet. 
Är du intresserad av att sitta med i Slaviska föreningens styrelse är du särskilt varmt välkommen, då några av den sittande styrelsens ledamöter har meddelat sin avgång. Tveka isåfall inte att ta kontakt med valberedningen, Igor Tchehoff igorilla@hotmail.com  

Varmt välkommen!
Emma-Lina Löflund, 
Ordf.