13:00 Johanna Lindbladh (LU): Vems röst? Dialog och polyfoni i Svetlana Aleksijevitjs Utopins röster
13:50 Anna Jungstrand (SU): ”Vem skriker jag till? Vem lyssnar?" – om röst och etik i Svetlana Aleksijevitjs Zinkpojkar"
14:30 Paus
14:50 Anita Pluwak (LU/Köpenhamn): Hanna Kralls litterære strategi
15:30 Karin Grelz (SU): Lidija Ginzburg och det mänskliga dokumentet
16:10 Diskussion

(kan räknas som "Allmän föreläsning" för studenter som har det som obligatorium i kursplanen)