Allmän föreläsning

Prof Maria Zadencka

Polsk poesi idag: Tomasz Rozyckis melankoliska resor.