Prof. Maria Walecka-Garbalińska föreläser om Jules Lefèvre-Deumier (1797-1857):

"Francuski byronista pod Olszynką Grochowską"
("Fransk byronist om polska Olszynka Grochowska")

Seminariet hålls på polska.

Den unge Jules Lefèvre-Deumier spelade en betydande roll i den  franska romantikens formande. Han var en tidig företrädare för den litterära genren ”poème en prose” som inspirerade bl. a. Charles Baudelaire. Så småningom hamnade han emellertid i utkanten av det litterära livet, hans författarskap föll i glömska och förblev ganska outforskat. Föreläsningen tar upp en polsk episod ur denne författares liv – hans deltagande i och skildringar av Novemberupproret (1830-1831).

Maria Walecka-Garbalinska är professor i franska vid Romanska och klassiska institutionen, SU. Hon studerade vid Warszawa universitet, Université de Montréal och disputerade vid Uppsala universitet med arbetet Jules Lefèvre-Deumier (1797-1857) et le mythe romantique du Génie. Hennes forskning rör komparativ litteratur­vetenskap, fransk litteratur och 1800-talets teater.

Väl mött!
Maria Zadencka