Allmän föreläsning

Docent Aleksei Semenenko

"Hur fungerar censur? Från Brezjnev till Putin”