doc. Elisabeth Lofstrand (SU, Institutionen för SLABAFINETY, avdelningen för slaviska språk) kommer att tala om ”Digital katalog över Smolenskarkivet - arbetsprocess och skönjbara resultat”.