Dr Katarzyna Bałżewska

”Choroba jako metafora”. Problematyka polskiej prozy sanatoryjnej w kontekście Czarodziejskiej góry Tomasza Manna
("Sjukdom som metafor". Sanatoriemiljön i litteratur - Thomas Manns Der Zauberberg och polsk prosa,  OBS:  seminarium hålls på polska)

Katarzyna Bałżewska disputerade 2014 vid Gdańsk universitet med avhandlingen „Czarodziejska Góra” w literaturze polskiej: ślady interpretacje i nawiązania („Bergtagen” i den polska literaturen – spår, tolkningar och litterära allusioner). Hon är medredaktör för den nyligen utkomna samlingsvolymen Historia och kvinnor (på polska; Katarzyna Bałżewska, Dobrosława Korczyńska-Partyka, Alicja Wódkowska, Historia i kobiety, Gańsk 2015)
Katarzyna är gästforskare vid vår institution och arbetar här med sitt projekt som handlar om Józef Mackiewiczs författarskap.