Michal Legierski, F.D.

”Sieć społeczna, kontra inwigilacyjna – konteksty" (Sociala medier och övervakning - kontexter)

Michał Legierski doktorerade 1996 vid Slaviska institutionen, SU, med avhandlingen Modernizm Gombrowicza och en stor del av hans forskning behandlar just frågor rörande modernismens utveckling. Ett tema som han är speciellt intresserad av är koncept om språkets ursprung och funktioner (han har skrivit bl.a. om E.B. Condillac och Bachtin). På sistone har han även forskat om romantikens inspirationskällor och avslutat ett arbete som analyserar Emanuel Swedenborgs och E.A. Poes diktning.

Under måndagens föreläsning återknyter Michal Legierski till Bachtins karnevalkoncept och visar hur man med dess hjälp kan analysera de sociala mediernas kultur idag.