Natalia Galatsky. Ett avsnitt ur avhandlingen om I. Brodskij.