prof. Nadezjda Zorikhina Nilsson. Stockholm universitet, Institutionen för SLABAFINETY
Rapport från en aspektologisk konferens "The Aspectual Semantic Zone: Typology of Systems and Scripts of Diachronic Progresses”.
På svenska.