Christian Klöfver, "Dikterna i Andrej Tarkovskijs Spegeln"

Handledare: Aleksei Semenenko
Examinator: Karin Grelz