WORKSHOP: Academic Writing. 
Under ledning av Julia Mannherz.

(Alla forskare och uppsatshandledare på AN är välkomna!)