prof. Jussi Nuorluoto. Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Slavernas eller slaviskans utbredning efter den samslaviska tiden?