doc. Thomas Rosén, Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Trender och traditioner: rysk handskrift på 1700-talet.