Prof. Per-Arne Bodin

Mickiewicz och Pusjkin. Om två monumentdikter och litteraturens världsrepublik

-----

Per-Arne Bodin är professor i slaviska språk med litterär inriktning. Hans forskning har framför allt rört sig kring den ryska litteraturen och kulturen och dess förhållande till den kristna och särskilt till den ortodoxt-kristna traditionen. (Han har bl. a. skrivit  om Osip Mandelstam och Boris Pasternak. Han har även arbetat med frågan hur olika ryska topoi förvandlas i den postmoderna ryska kulturen. Ett av hans intressen är litteraturens förhållande till makt och våld. Han är teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet, och ledamot av Vitterhetsakademien.

Per-Arne Bodin följer även den polska litteraturens utveckling och har skrivit och föreläst om flera polska författare bl a. om Czeslaw Milosz, Wislawa Szymborska och Zbigniew Herbert. Han översatte och gav ut en samling polsk poesi i det historiska året 1981: Du måste vittna. Poesi och reportage från Polen (Stockholm Fripress 1981). I hans översättning utkom bl a den berömda Herr Cogito (Pan Cogito) av Zbigniew Herbert (Stockholm Fripress 1983), och han skrev den inledande essän till Wislawa Szymborskas svenska diktsamling i Aldrig två gånger (OrdStröm förlag, ord & bildkonst).
Han intresserar sig av så kallade gränsområdenas kultur, som är ett paradoxalt fenomen med sin perifera och samtidigt centrala ställning i den polska kulturen, framför allt i den polska romantiken. 

Måndagens tema har sin utgångspunkt i romantiken och dess olika förhållningssätt till en av de mest berömda och parafraserade klassiska texterna:

I föredraget analyseras Adam Mickiewicz' och Pusjkins dikter, som parafraserar Horatius Exegi monumentum, med hjälp av den franska litteraturforskaren Pascale Casanovas begrepp ”litteraturens världsrepublik”.