Allmän föreläsning

Lena Jonson (Utrikespolitiska institutet):

Konst, kulturklimat och kulturpolitik i det samtida Ryssland