doc. Alexander Pereswetoff-Morath , Stockholm universitet, Institutionen för SLABAFINETY

Den kyrkoslaviska Juden Jakobs bok i tidig Kyivrusisk litteratur: en filologisk undersökning.