Dr Katarzyna Bałżewska

O „Drodze donikąd” (1955) Józefa Mackiewicza

-----

Katarzyna Bałżewska disputerade 2014 vid Gdańsk universitet med avhandlingen 
„Czarodziejska Góra” w literaturze polskiej: ślady interpretacje i nawiązania („Zauberberg” i den polska literaturen – spår, tolkningar och litterära allusioner). Hon är medredaktör för den nyligen utkomna samlingsvolymen Historia och kvinnor (på polska; Katarzyna Bałżewska, Dobrosława Korczyńska-Partyka, Alicja Wódkowska, Historia i kobiety, Gańsk 2015)
Sedan några år intresserar hon sig för Józef Mackiewiczs författarskap och har skrivit om hans prosa:  ”Anticommunism as a Paradigm of Thinking. On the Works of Józef Mackiewicz”(Sarmatian review ) och  ”Losers, Winners and Their Crimes in the Context of the Themes of Józef Mackiewicz’s Works” (The Polish Review).