Madeleine Mattsson och Markus Boman från Svenska Institutet informerar om stipendiemöjligheter inom Visbyprogrammet