doc. Eugene Rivelis, Stockholm universitet, Institutionen för SLABAFINETY
Червь сомнения-GEN.sg или возможна ли объяснительная грамматика? 
(sv. Ett frö av tvivel eller är en förklarande grammatik möjlig?)
Föredraget hålls på ryska.