Dr Łukasz Tischner, Jagellonska universitetet, Kraków

"O siódmym rozdziale drugiego tomu "Dziennika" Gombrowicza (rok 1957 - Tandil)” (på polska)

Se bifogad fil nedan!

-----

Dr hab. Łukasz Tischner (Jagellonska universitetet i Kraków) är litteraturhistoriker, publicist och översättare, för en längre tid var han även redaktör och redaktionssekreterare för den Kraków-baserade tidskriften Znak (Signum). Han är specialiserad på förhållanden mellan litteratur, filosofi och religion och har skrivit omfattande om Witold Gombrowicz och Czesław Miłosz. Han är författare till böcker: Sekrety manichejskich trucizn: Miłosz wobec zła. (De manikeistiska gifternas hemligheter: Miłosz och det onda. Kraków, 2001), Miłosz w krainie odczarowanej (Miłosz i det avförtrollade landet. Gdańsk: Słowo obraz terytoria 2011), Gombrowicza milczenie o Bogu (Gombrowiczs tigande om Gud) Kraków 2013.

OBS – Dr Łukasz Tischner föreläser även på onsdag 9/9 och på torsdag 10/9  (Båda föreläsningar hålles på engelska)– se: Evenemang.