Slutseminarium:

Lars Douglas Eriksson. Vandringar bland själar. Alienation och autenticitet i Lev Sjestovs filosofi.

Opponent: Fabian Linde

( rekommenderas för samtliga inriktningar)