Thomas Samuelsson lägger fram sin masteruppsats "Den fria dativens struktur i ryska. En kontrastiv studie mellan ryska och svenska"

Opponent : Irina Dergacheva

Examinator: Nadezhda Zorikhina  Nilsson
Handledare: Dmitrij Dobrovolskij, Ludmila Pöppel