Aleksander Kwiatkowski spelar upp och kommenterar filmklipp med rysk-sovjetisk sång och musik från åren 1930-1955.

OBS: Allt på ryska!

"Dessa år – Stalinåren – är förknippade med förtryck och stort lidande. Men för den tidens Sovjetmedborgare fanns även en vardag, en vardag som även innehöll sång och musik. Denna temakväll är inte avsedd som propaganda eller kitsch. Den är ett försök att hantera nostalgin för en tid som fortfarande både skrämmer och fascinerar oss.”

Aleksander Kwiatkowski