Föreläsning:

Professor Dmitrij Dobrovolskij (Moskva)

”Исследование лингвоспецифической лексики на основе параллельных корпусов»

(kan räknas som "allmän föreläsning" för Ry3-4)