Allmän föreläsning:

Professor Dmitrij Dobrovolskij (Moskva)

”The use of corpora in phraseology: the new German-Russian dictionary of idioms”.

Föreläsningen hålls på engelska.