Föreläsning:

Professor Dmitrij Dobrovolskij (Moskva)

”Deutsche Fokuspartikel eben, gerade, ausgerechnet: semantische Unterschiede”

Föreläsningen hålls på tyska.